PL-ACS

Portal Informacyjny

Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Aktualności

Zmiany w systemie OROZW

25 lipca 2018


Szanowni Państwo,

System OZW został rozbudowany o kartę obserwacja w ciągu 1 roku po zawale. Wprowadzanie danych dla obserwacji „rok po” dotyczy pacjentów, którzy w systemie kartę OZW mieli wypełnioną w formularzu w wersji E4 i wyższej. Karta obserwacji w ciągu 1 roku po zawale musi być wypełniona rok po zakończeniu wizyty w szpitalu i nie później niż 13 miesięcy od zakończenia pobytu.

Dla łatwiejszego rozróżnienia kart, wprowadzono nazwy:


Z poważaniem,
Mariusz Bak

Niedostępność systemu OROZW

27 czerwca 2018


Szanowni Państwo,

Dnia 29 czerwca 2018, w godzinach 9:00 - 11:00, system OROZW będzie niedostępny z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Z poważaniem,
Mariusz Bak

Wydłużenie terminu zamknięcia aktualnej wersji formularza

26 października 2017


Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne zgłoszenia zaległości w wpisywaniu danych oraz prośby o wydłużenie terminu zamknięcia aktualnej wersji formularza rejestru informujemy, że termin zamknięcia zostaje przesunięty na dzień 6.11.2017. Tym samym możliwość wpisywania nowych chorych oraz poprawiania danych w obecnym formularzu będzie możliwa do niedzieli 5-go listopada włącznie. Jednocześnie informujemy, iż podane daty są ostateczne i dalszego wydłużania terminu wpisania zaległych ankiet nie przewidujemy.

Dziękuję i pozdrawiam,
Marek Gierlotka

Aktualizacja formularza PL-ACS w związku z KOS-Zawał

17 października 2017


Szanowni Państwo,

Wraz z uruchomieniem świadczenia kompleksowego KOS-zawał, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016 poz. 2163) oraz Zarządzeniem nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego funduszu zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, Podmiot Koordynujący zobowiązany jest do obligatoryjnego sprawozdawania do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, danych dotyczących wyjściowej hospitalizacji pacjentów z zawałem serca oraz, po 12 miesiącach realizacji KOS-zawał, danych umożliwiających określenie następujących wskaźników:

Prosimy zatem o współpracę w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, który realizowany jest przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. 2016 poz. 320).

W związku z koniecznością monitorowania i ewaluacji programu opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca będzie, obejmującej zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjentem na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia, określone w Zarządzeniu nr 38/2017/DSOZ Prezesa NFZ, uaktualniony i rozszerzony został zakres gromadzonych danych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS.

Nowy, uaktualniony formularz rejestru PL-ACS zostanie uruchomiony w systemie internetowym rejestru w dniu 30 października 2017. Od tego dnia przestanie jednocześnie obowiązywać dotychczas używany formularz, co pociągnie za sobą brak możliwości wprowadzania i poprawiania danych w ramach obecnego formularza. Uprzejmie prosimy więc o zamknięcie prac nad wprowadzaniem danych pacjentów wg obecnie obowiązującego formularza do dnia 25 października 2017 włącznie. W dniach 26-29.10.2017 system internetowy rejestru będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w następnej kolejności system internetowy Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS zostanie uzupełniony o możliwość wprowadzania danych związanych z opieką kompleksową w ciągu 12-tu miesięcy po wypisie, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dziękujemy bardzo za współpracę i przepraszamy za przejściowe utrudnienia.

Z poważaniem,

Dr hab. Marek Gierlotka
Koordynator Rejestru
Prof. Mariusz Gąsior
Kierownik Rejestru
Prof. Marian Zembala
Dyrektor SCCS

Nowa wersja Systemu OROZW

1 lipca 2016

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o zakończeniu prac nad nową, internetową wersją Systemu Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych oraz o nowej witrynie informacyjnej, na której znajdą Państwo wszelkie informacje niezbędne do realizacji przesyłania danych z Państwa placówki do Rejestru OZW. Nowa forma Systemu jest łatwiejsza w obsłudze, bardziej funkcjonalna oraz zapewniająca wyższy poziom bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Dr hab. Marek Gierlotka
Koordynator Rejestru
Prof. Mariusz Gąsior
Kierownik Rejestru
Prof. Lech Poloński
Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. Marian Zembala
Dyrektor SCCS