PL-ACS

Portal Informacyjny

Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Jak przystąpić

Ogólne zasady postępowania

W celu przystąpienia Państwa jednostki do współpracy należy podjąć następujące kroki:

 1. Wykorzystując formularz F1 określić personel, który będzie miał dostęp do Systemu OZW.
 2. Wyznaczyć osobę, która będzie pełniła role Administratora Lokalnego w Państwa jednostce.
 3. Wypełniony i podpisany formularz F1 wysłać na adres:
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
   Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
   M.C. Skłodowskiej 9
   41-800 Zabrze
 4. Każdy pracownik mający dostęp do danych Rejestru w danej jednostce wypełnia Zobowiązanie Zachowania Poufności Przetwarzanych Danych Osobowych w Systemie Informatycznym Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych i potwierdzenie znajomości zasad bezpieczeństwa, a kopia zobowiązania jest przekazywana listownie do SCCS.
 5. Administrator Systemu po otrzymaniu kompletu dokumentów zakłada konto dla Administratora Lokalnego Państwa jednostki, który z kolei ma możliwość tworzenia kont, dla pozostałego personelu.

Formularz F1 należy przesłać do SCCS po każdej zmianie personalnej.